Кариери

  Свободни позиции

  Ако желаете да се присъедините към нашия екип, разгледайте обявите ни за вакантни позиции и изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobs@talarfoods.com, като посочите референтния номер на обявата или наименованието на длъжността, за която кандидатствате.

   

  Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели можете да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю. 

  Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Данните, които предоставяте, са лични, попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

   

  Разгледайте нашите свободни позиции. 

  Обработка на лични данни
  Виж повече
  РАБОТНИЦИ ПРОИЗВОДСТВО

  За новия ни завод в с.Гара Елин Пелин, ул. "Индустриална" №1 търсим:
   
  РАБОТНИЦИ ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ

  РАБОТНИЦИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ ЗАГОТОВКИ

  ОПЕРАТОРИ АВТОКЛАВ

  ХИГИЕНИСТИ

  Основни отговорности:
  • Производство на качествени продукти спрямо зададената производствена програма;
  • Спазване на въведените стандарти, HACCP системата, добрите производствени и хигиенни практики и нормативните изисквания.
   
  От успешните служители на тези позиции очакваме:
  • Желание за работа и позитивно отношение;
  • Отговорност и умения за спазване на срокове;
  • Дисциплинираност;
  • Умения за работа в екип;
  • Минимум завършено основно образование.
  Предходен опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
   
  Ние предлагаме:
  • Мотивиращо възнаграждение, изплащането му в срок и осигуряване върху цялото възнаграждение;
  • Коректност в трудовите отношения;
  • Осигурен служебен транспорт от следните населени места: с.Гара Елин Пелин, гр.Елин Пелин, с.Лесново, с.Доганово, с.Петково, с.Априлово, с.Долна Малина, с.Горна Малина, гр.София и гр.Перник;
  • Ваучери за храна и карта за ползване на отстъпки в търговски обекти К-express;
  • Добри условия на труд - подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване.
   
  При интерес, моля, изпратете автобиография на hr@talarafoods.com, като посочите позицията, за която кандидатствате.
  Лице за контакт: Десислава Методиева – 0889 902 650.
   
  Краен срок за приемане на документи: 23.11.2018 г.
   
  Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.
   
  Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
   
  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „Талар Фуудс“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
  ОТЧЕТНИК

  За новия ни завод в с.Гара Елин Пелин, ул. "Индустриална" №1 търсим:
   
  OTЧЕТНИК

  Основни отговорности:
  • Навременно и коректно издаване на фактури, кредитни и дебитни известия;
  • Навременно и коректно отчитане на количествени и парични отчети;
  • Разпределяне и комплектоване на документите по маршрути и по търговски представители;
  • Класиране, съхранение и архивиране на стокови разписки, експедиционни листа, парични отчети и фактури;
  • Приключване на касов апарат и водене на касова книга;
  • Изготвяне на справки (за прихванати фактури на клиенти и др.).
   
  От успешните служители на тази позиция очакваме:
  • Средно специално икономическо образование;
  • Минимум 1 година професионален опит на подобна позиция;
  • Компютърна грамотност - MS Office;
  • Позитивно отношение, комуникативност и умения за работа в екип;
  • Отговорност, умения за приоритизиране на работните задачи и спазване на срокове.
   
  Ние предлагаме:
  • Мотивиращо възнаграждение, изплащането му в срок и осигуряване върху цялото възнаграждение;
  • Коректност в трудовите отношения;
  • Работно време – 5 работни дни / 2 почивни дни;
  • Осигурен служебен транспорт от следните населени места: с.Гара Елин Пелин, гр.Елин Пелин, с.Лесново, с.Доганово, с.Петково, с.Априлово, с.Долна Малина, с.Горна Малина, гр.София и гр.Перник;
  • Ваучери за храна и карта за ползване на отстъпки в търговски обекти К-express.
   
  При интерес, моля, изпратете автобиография.
   
  Краен срок за приемане на документи: 26.11.2018 г.
   
  Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.
   
  Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
   
  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „Талар Фуудс“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
  СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ ТЪРГОВСКИ ЗАПАСИ

  За новия ни завод в с.Гара Елин Пелин, ул. "Индустриална" №1 търсим:
   
  ОТГОВОРНИК СКЛАД ТЪРГОВСКИ ЗАПАСИ
  РАБОТНИК СКЛАД ТЪРГОВСКИ ЗАПАСИ


  Основни отговорности:
  • Приемане на готова продукция от производството и стоки от външни доставчици;
  • Осъществяване на товаро-разтоварни дейности и транспортиране на готова продукция и стоки до складовите помещения;
  • Подреждане и идентификация на складовите наличности от търговски запаси;
  • Контрол на складовите наличности, вкл. ежедневно преброяване и документиране на складовите наличности  и извършване на ежедневни ревизии;
  • Извършване на групажи, вкл. подготовка и комплектоване на съпътстващи доставката документи;
  • Контрол на подготовката и комплектоването на артикулите за експедиране;
  • Спазване на въведените стандарти, HACCP системата, добрите производствени и хигиенни практики и нормативните изисквания.
   
  От успешните служители на тази позиция очакваме:
  • Средно образование;
  • Компютърна грамотност - MS Office;
  • Умения за работа със специализиран софтуер за складова дейност;
  • Позитивно отношение, комуникативност и умения за работа в екип;
  • Отговорност, умения за планиране и организиране на работата и за спазване на срокове.  
  Предходен опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
   
  Ние предлагаме:
  • Мотивиращо възнаграждение, изплащането му в срок и осигуряване върху цялото възнаграждение;
  • Коректност в трудовите отношения;
  • Осигурен служебен транспорт от следните населени места: с.Гара Елин Пелин, гр.Елин Пелин, с.Лесново, с.Доганово, с.Петково, с.Априлово, с.Долна Малина, с.Горна Малина, гр.София и гр.Перник;
  • Ваучери за храна и карта за ползване на отстъпки в търговски обекти К-express;
  • Добри условия на труд - подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване.
   
  При интерес, моля, изпратете автобиография.
  Лице за контакт: Силвия Методиева – 0885 838 335.
   
  Краен срок за приемане на документи: 26.11.2018 г.
   
  Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.
   
  Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
   
  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „Талар Фуудс“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
  МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО

  За новия ни завод в с.Гара Елин Пелин, ул. "Индустриална" №1 търсим:
   
  МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО

   

  Основни отговорности:
  • Планиране, организиране и контролиране на цялостната производствена дейност на компанията;
  • Постигане на поставените финансови и количествени цели и придържане към рентабилността, вкл. участие при бюджетирането и управление на бюджета;
  • Обезпечаване на производството с всички необходими ресурси;
  • Безопасност и качество на произвежданата продукция;
  • Изпълнение на нормативните изисквания и на изискванията на внедрените стандарти за качество и безопасност;
  • Управление на производствените процеси, вкл. оптимизацията и автоматизацията им;
  • Управление и развитие на човешките ресурси.

   

  От успешния ръководител на тази позиция очакваме:
  • Висше образование;
  • Минимум 5 години професионален опит на подобна позиция в предприятие от хранително-вкусовата промишленост;
  • Доказан опит в управлението на хора и производствени процеси;
  • Самостоятелност в работата, умения за взимане на управленски решения и поемане на отговорност;
  • Умения за целеполагане и проследяване на изпълнението;
  • Умения за планиране и организиране на работата в динамична среда;
  • Комуникативност, умения за развитие на екипи и за работа в екип;
  • Познаване на обвързващата бизнеса нормативна рамка;
  • Шофьорска книжка – категория B;
  • Компютърна грамотност - MS Office;
  • Опит във внедряването и/или работа с ERP система ще се счита за предимство.
   
  Ние предлагаме:
  • Интересна и предизвикателна работа с високи нива на отговорност в стабилна компания;
  • Отлично възнаграждение и коректност в трудовите отношения;
  • Социални придобивки;
  • Възможност за обогатяване на професионалните ви знания, умения и опит.

   

  Ако описаното по-горе съвпада със следващото предизвикателство във Вашата кариера, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо.

  Краен срок за приемане на документи: 31.12.2018 г.

  Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.
   
  Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
   
  С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „Талар Фуудс“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Нашите марки

  Виж всички марки
  Моркови
  Грах
  Грах
  Грах
  Грах
  Моркови